Pop-Pop Candies

Play Game
asd

Description

Pop-Pop Candies is the classic candy pop game. When 3 candies of the same color come together, our candies explode. You have to eliminate the candies by hitting the target quickly. You have to get 3 stars in the game with the best timing and the least moves. Let the game begin

Control

Pop-Pop Şekerleri, klasik bir şekerleme pop oyunudur. Aynı renkten 3 şeker bir araya geldiğinde şekerlerimiz patlar. Hedefe hızlı bir şekilde vurarak şekerleri ortadan kaldırmalısınız. En iyi zamanlama ve en az hamle ile oyunda 3 yıldız almanız gerekiyor. Oyun başlasın

Copyright © 2023 Gamerocco.com | All Rights Reserved